Kaj storiti če izgubite hišno žival?

Skrbnik izgubljene živali naj izgubo v najkrajšem času oziroma največ tri dni od izgube prijavi zavetišču.

Zavetišče prijavo o pogrešani živali zabeleži v svojih evidencah. V primeru najdbe zavetišče obvesti skrbnika pogrešane živali in ga poveže z najditeljem. Če je žival sprejeta v zavetišče jo vračamo v skladu s postopkom vračanja živali lastniku.


Zavetišče Oskar Vitovlje sprejema prijave 24ur na dan

Zavetišče sprejema prijave pogrešanih živali 24 ur na dan. Obravnavamo vse prijave. Prijave izgubljenih živali na območju v pristojnost drugih zavetišč preusmerimo na pristojna zavetišča.


Prijave pogrešanih živali sprejemamo neposredno v zavetišču ali preko telefona 

- Neposredno v Zavetišču Oskar Vitovlje, Vitovlje 37a, Šempas 5261. 
- Preko telefona 05 30 78 570 , DEŽURNA ŠTEVILKA : 040 41 77 61 IZVEN URNIKA DELOVNEGA ČASA V NUJNIH PRIMERIH !!


Objava oglasa na spletni strani Zavetišča Oskar Vitovlje

Skrbniki pogrešanih živali imajo tudi možnost objave na spletni strani Zavetišča Oskar Vitovlje. Objavljamo oglase tistih pogrešanih živali, katerih lastniki sami pripravijo besedilo oglasa tako, da nadaljnja obdelava besedila ni več potrebna. 

Oglas, ki naj bo besedilo elektronske pošte, mora vsebovati:

1.    nagovor (npr: Izgubila se je muca Mici), 
2.    opis živali (vrsta živali in pasma, ime, barva, dlaka, starost, spol, sterilizacija/kastracija, posebni znaki, mikročip, ovratnica,...), 
3.    podatke o tem KJE (čim bolj natančno opredeliti lokacijo izgube, navesti tudi, kateri del mesta je to) 
4.    in KDAJ se je žival izgubila (pred enim mesecem, datum, včeraj,..), 
5.    koga naj najditelj pokliče, na katero številko. 
6.    Obvezna priloga oglasa je fotografija v .jpg formatu (lahko tudi več). 

Za potrebe vodenja evidence pogrešanih živali pa nam seveda dopišite tudi naslov lastnika žival. 
Na koncu pripišite, da se strinjate z javno objavo in posredovanjem vaših kontaktov tretji osebi.

Oglas pošljite na elektronski naslov zavetisce.vitovlje@gmail.com ali oskar.zavod@siol.net


Objava in posredovanje vaših osebnih podatkov

Objavo kontakta oziroma posredovanje le tega tretji osebi mora skrbnik izgubljene živali dovoliti pisno (z izjavo preko elektronske pošte, navadne pošte oziroma podpiše izjavo v zavetišču ali poda dovoljenje po telefonu, če se pogovor snema). Če skrbnik izgubljene živali ne želi objave oziroma posredovanja kontakta tretji osebi, se v primeru najdbe izgubljena žival vrača skrbniku posredno iz Zavetišča in ne neposredno od najditelja.


Obveščanje o najdbi živali

Skrbnika izgubljene živali se obvešča takoj po najdbi zapuščene živali oziroma v skladu z delovnim časom Zavetišča.


Anonimne prijave

Anonimnih prijav Zavetišče Oskar Vitovlje ne obravnava.


Odjava pogrešane živali iz  CRPsi (8 dni!)

Skrbnik mora pogrešanega psa, lahko pa tudi druge registrirane hišne živali odjaviti iz CRPsi kot pogrešane. Odjava je mogoča le osebno od lastnika živali (ali pooblaščenca) na podlagi uradne izjave in ob predloženemu potnemu listu pogrešane živali. Odjavo lahko lastniki opravijo pri izbranemu veterinarju oziroma veterinarski organizaciji s koncesijo in v zavetišču. V Zavetišču Oskar Vitovlje je odjava mogoča od 9 – 13h proti plačilu v skladu s cenikom.

Oskar Vitovlje d.o.o.

Vitovlje 37a

5261 Šempas

Slovenija

URNIK

Ponedeljek - petek: 
09 - 13 h

Sobota: 
09 - 12h

Nedelja in prazniki:
Zaprto

V popoldanskem času po dogovoru.