Kaj je dobro vedeti?

Katere živali spadajo v domeno zavetišče za hišne živali?

Pes, mačka, beli dihur in druge hišne živali. 
- V primeru najdbe divje ali eksotične živali Ambulanta za male, divje in eksotične živali in azil Golob - Glavni trg 7 Muta, Slovenia - (02) 876 12 85.
- V primeru najdbe kače, se obrnite na društvo Kačofon – 040/322-449
- Ob najdbi katerekoli poškodovane gozdne živali pokličete na center za obveščanje (112).


Kako zavetišče poskrbi za dobro zdravstveno stanje živali pred posvojitvijo?

Psi imajo pred oddajo redno odpravljene notranje in zunanje parazite, so cepljeni proti kužnim boleznim in steklini, samice so sterilizirane, imajo vstavljen mikročip in imajo Evropski potni list za hišne živali.


Po posvojitvi zavetišče občasno preverja posvojene živali.

Vsak posvojitelj soglaša, da predstavniki zavetišča občasno preverjajo ali ustrezno skrbi za posvojeno žival in da bo vse spremembe v zvezi z živaljo (oddaja drugemu lastniku, usmrtitev, pogin, sprememba bivališča in drugih podatkov, ki se vodijo po uradnih evidencah) v zakonitem roku vpisal v Centralni register psov pri pooblaščeni veterinarski organizaciji. Preizkusno obdobje posvojitve živali traja 21 dni, po izteku roka se posvojitelj odloči ali bo žival obdržal.


Kaj se zgodi, če je več kandidatov za posvojitev iste živali?

Če je zainteresiranih posvojiteljev več, lahko Zavetišče odda žival tistemu, ki nudi najboljše pogoje za namestitev in oskrbo živali na podlagi pogovora s posvojiteljem. Zavetišče lahko pred oddajo živali tudi dejansko preveri ali interesent izpolnjuje pogoje oziroma ali je navedel resnične podatke.


Koliko morajo biti stari posvojitelji živali?

Osebe, mlajše od 16 let hišne živali ne morejo posvojiti. Osebe stare od 16 do 18 let lahko posvojijo s pisno privolitvijo njihovih staršev ali skrbnikov. Ostali postopek posvojitve je enak za vse.


Kdaj žival dobi novega skrbnika živali.

Če stari skrbnik ne zahteva vrnitev zapuščene živali po preteku osem dni ali če gre za pravnomočno odvzeto oziroma v Zavetišče predano žival, Zavetišče tako zapuščeno žival odda novemu skrbniku.


Rezervacije živali

Rezervacija živali pomeni, da ste eden od kandidatov za izbrano žival in vas mi obvestimo, kdaj je žival na oddaji. Na prvi dan oddaje med vsemi prijavljenimi za isto žival izberemo kandidata, ki nudi najboljše pogoje. V primeru dveh enakih ponudb pa ima prednost kandidat, ki je prej rezerviral. 

Rezervirati je mogoče le tiste živali, ki so nastanjene v karanteni in do njih, razen osebja zavetišča, dostop ni možen. Te živali si lahko ogledate preko spletne strani in ob prihodu v zavetišče. Rezervacijo je mogoče izvesti že, ko je žival sprejeta v zavetišče in sicer izključno po telefonu ob delavnikih od 9.00 do 13.00 ure. Žival je nato rezervirana do konca karantene, s prvim dnem oddajanja pa žival ni več rezervirana. Živali, ki so že na oddaji in si jih lahko ogledate na facebook strani zavetišča, ni mogoče rezervirati.

Oskar Vitovlje d.o.o.

Vitovlje 37a

5261 Šempas

Slovenija

URNIK

Ponedeljek - petek: 
09 - 13 h

Sobota: 
09 - 12h

Nedelja in prazniki:
Zaprto

V popoldanskem času po dogovoru.